Pastorační rada farnosti Raná dne 29. 8. 2021

Přítomní: P. Ondřej Matula, P. Sodomka, V. Pavliš, E. Brožková, L. Adámková, J. Ondrová, J. Kyncl

  1. Modlitba k Duchu svatému. 
  2. Vzdělávání – Proměna farnosti podle J. Mallona, kap. 4.
    – Klerikalismus
  3. Ohlédnutí za proběhlými akcemi: 
  • Pouť v Mrákotíně – přijel gen. vikář Paseka. 
  • Farní tábor Písařov 8. – 14. 8., vedla Verča Pavlišová + 11 mladých, 22 dětí, bez problémů, 

-pro příští rok zkusit zajistit faru Nové Hrady – asi ne, je malá

– zkusit – Uhelná Příbram

  • KC: uzavřen 2. rok udržitelnosti stanovené dotačním titulem. Proběhly tábory Ústí nad Orlicí a Rytíři z Dejvic.
  • Ministranti Labská stezka – 5 chlapců, bez problémů.
  1. Nové body k jednání:
  • Zavírat kostel – práší se!!!
  • Komunitní centrum: animátoři plánují od října setkávání seniorů každé pondělí od 16 h. výhledově trénování paměti. 

Bude potřeba zajistit úklid po akcích; nyní po létě brigádu na generální úklid.

  • Fara se bude malovat – bude potřeba úklid.
  • Růženec přede mší –v říjnu členové pastorační rady s rodinou, půl hodiny před mší sv. pátek a neděle. P.Ondřej osloví jmenovitě farníky s prosbou vést růženec o nedělích a střídat se.
  • Lektoři – oslovit nové zájemci – možnost nácviku
  • Kurz Alfa – ve Skutči, v září příprava, od října pokračování.
  • Příprava dětí na 1. sv. přijímání – od 12. září., přijímání snad o vánocích
  • Svatováclavský ples 25. 9. 

                – z důvodu nesplnitelných nařízení vlády se ruší

  • Biblické hodiny – od října. Program: Modlitba, Čtení z Bible – výklad, nedělní texty. Po 14 dnech pátek večer.  24. září. 2021 18.45 – první hodina
  1. Další podněty:
  • sv. biřmování?  – naplánovat přípravu
  • 19. září – poděkování za úrodu – věnec do obětního průvodu – Oldřetice
  • 26. září – dětská mše sv. + požehnání maminkám, jinak každou 3. neděli v měsíci

Další PRF:  14.11.2021

Zapsal: Petr Sodomka