Úvod

Vítejte na oficiálních stránkách Římskokatolické farnosti Raná

Na základě rozhodnutí diecézního biskupa jsou až do odvolání zrušeny všechny veřejné bohoslužby v celé diecézi, tedy i v naší farnosti.

Dispenz diecézního biskupa:

Všem věřícím na území Královéhradecké diecéze uděluji dispenz od povinné účasti na nedělní bohoslužbě s výše uvedeným doporučením sledovat přenos z bohoslužby na dálku, včetně duchovního přijímání, a v rámci možností zapojení se do řetězce modliteb.

Pro informace o možnosti individuálního přijmutí svátostí v naší farnosti sledujte ohlášky na těchto stránkách a FB stránkách farnosti.

Pravidelné bohoslužby:
Neděle – 9.30
Pátek – 18.00

 

Přihláška na náboženství 2019/ 2020
Rozvrh hodin Křesťanské výchovy ve šk. roce 2019/20
Úmysly modliteb ve farnosti Raná 2020
Služby na úklid kostela 2020