Ohlášky – 21. neděle v mezidobí 22. 8. 2021

  • Mše sv.: v pátek  v 18 h, v neděli v 9:30 h.
  • Ministranti jedou od úterý do pátku na Labskou stezku s o.Ondřejem a o.Tomášem.
  • Příští neděli 29.8. v 19 h se sejde Pastorační rada farnosti. Podněty prosím posílejte do pátku.
  • Dneškem končí z rozhodnutí biskupa dispens od nedělních bohoslužeb pro dobu covidu.
  • Diecézní stolní kalendáře 2022 si můžete vzít na stolečku v kostele, cena 70 Kč.
  • Přihlášky na náboženství na příští šk. rok jsou k dispozici vzadu v kostela a na webových stránkách.
  • Komunitní centrum F.X.Mimry: tento týden Rytíři od sv. Vojtěcha z Prahy.
  • Animátorský kurz pro mládež od 16 let – přihlašujte se na webu diecéze.
  • Katolický týdeník: Zemřel biskup Esterka; Téma: 170 let Aloise Jiráska; Perspektivy: 90 filosofa Stanislava Sousedíka; rozhovor s biskupem Vojtěchem Cikrlem; Doma: Kostelní prádlo.