Rozvrh hodin Křesťanské výchovy

ve farnostech Skuteč, Předhradí a Raná ve šk. roce 2020/21

PondělíÚterý Středa               Čtvrtek              Pátek
   ZŠ Komenského 12:15 – 13:00 h 1. – 3. tř. (OM)ZŠ Prosetín 12:15 – 13:00 h 1. – 4. tř. (OM)
   ZŠ Komenského 13:15 – 14:00 h 3. – 5. tř. (OM)ZŠ Prosetín 13:15 – 14:00 h 5. – 9. tř. (OM)
   ZŠ Smetanova 14:15 – 15:00 h 3. – 5. tř. (OM)Fara Raná 14:30 – 15:00 h 1. – 5. tř. (OM)
   Fara Skuteč 14:15 – 15:00 h 6. – 9. tř. (JL) 
   Fara Skuteč 15:10 – 15:55 h 6. – 9. tř. (JL) 

Vyučující: P.Ondřej Matula (OM), P.Jan Linhart (JL). Pomůcky: děti si vezmou psací potřeby a přezůvky. Ostatní zajišťuje farnost. Začátek výuky: Fara Skuteč 9.9., ZŠ Komenského a Smetanova od 16.9., Fara Raná od 17.9., ZŠ Prosetín od října. Předávání dětí: děti 1. a 2.třídy ve Skutči vyzvedává učitel ve 12 h v jídelně. Po skončení odvádí do družiny nebo dle dispozic rodičů. Starší děti přicházejí a odcházejí samostatně. Přihlašování: nové přihlášky podle GDPR jsou k dispozici v kostele a na webových stránkách farností Skuteč a Raná.

Více informací: P.Ondřej Matula, tel. 732 536 873.