Ohlášky – slavnost Výročí posvěcení kostela 5. 9. 2021

  • Mše sv.: v pátek  v 18 h, v neděli v 9:30 h.
  • Pastorační rada farnosti minulouneděli jednala o: akce v KC začnu od října, růženec přede mší obnoví členové PR s rodinami a zkusíme získat další farníky k vedení modlitby ve střídavém režimu. Potřebujeme také získat nové lektory ke čtení, kurz Alfa doběhne do konce, bude se malovat fara, diskuse o délce přípravy dětí na 1.sv. přijímání, Svatováclavský ples letos zrušen kvůli nesplnitelným vládním nařízením. Biblické hodiny začnou 24.9. Příprava na biřmování začne za rok touto dobou. 19.9. budou dožínky a 26.9. dětská mše – mimořádně, jinak 3. neděle v měsíci. Celý zápis na vývěsce a na webu
  • Příprava dětí na sv. smíření a svaté přijímání začne v neděli 12.9. v 15 h ve Skutči. Rodiče, přihlašujte své děti v zákristii.
  • Diecézní stolní kalendáře 2022 si můžete vzít na stolečku v kostele, cena 70 Kč.
  • Rozvrh hodin náboženství je na vývěsce a na webu včetně termínu začátku v jednotlivých školách. Přihlášky vzadu v kostele a na webových stránkách.
  • Komunitní centrum F.X.Mimry: akce začnou od října.
  • Spolčo mladých ve Skutči v pátek 9. 9. v 17:30 na faře.
  • Katolický týdeník: Do školy s požehnáním; Téma: Modlitba; Perspektivy: Ač slepá, viděla dále; rozhovor s Jiřím Suchým; Doma: Dětská úzkost.