Ohlášky – 24. neděle v mezidobí 12. 9. 2021

  • Mše sv.: v pátek  v 18 h, v sobotu ve 13 h v Holetíně s žehnáním hasič. praporu,          v neděli v 9:30 h v Rané dožínky – můžete přinést něco z úrody.
  • Příprava dětí na sv. smíření a svaté přijímání začne dnes v neděli 12.9. v 15 h ve Skutči. Rodiče, přihlašujte své děti v zákristii.
  • Příští neděli je sbírka na církevní školství.
  • Diecézní stolní kalendáře 2022 si můžete vzít na stolečku v kostele, cena 70 Kč.
  • Rozvrh hodin náboženství je na vývěsce a na webu včetně termínu začátku v jednotlivých školách. Tento týden začíná výuka ve Skutči 1. stupeň. Přihlášky vzadu v kostele a na webových stránkách.
  • Děkuji p. Jehličkovi a dalším za pomoc se stavbou pergoly na farní zahradě. 
  • Dostali jsme další dopis od našeho adoptivního syna z Indie Josepha Nadakatina. Originál i překlad na vývěsce.
  • Komunitní centrum F.X.Mimry: akce začnou od října.
  • Katolický týdeník: Školy znovu přivítaly žáky; Téma: Papež na Slovensku; Perspektivy: Antonín Dvořák a sv. Ludmila; rozhovor s Jánem Košturiakem; Doma: Odpuštění v rodinách.