Pastorační rada farnosti Raná dne 13. 11. 2022

Přítomní: P. Ondřej Matula, E. Brožková, J. Kyncl, P. Sodomka, V. Pavliš, L. Adámková, J. Ondrová, M. Kynclová Modlitba k Duchu svatému. Vzdělávání – Proměna farnosti podle J. Mallona, kap. 5. – z tech. důvodů přeloženo na příště Ohlédnutí za proběhlými akcemi: Celý článek Pastorační rada farnosti Raná dne 13. 11. 2022

Pastorační rada farnosti Raná dne 28. 8. 2022 -zápis

Přítomní: P. Ondřej Matula, E. Brožková, J. Kyncl, P. Sodomka, V. Pavliš, L. Adámková, J. Ondrová, M. Kynclová 1. Modlitba k Duchu svatému. 2. Vzdělávání – Proměna farnosti podle J. Mallona, kap. 5. – Položení základů 3. Ohlédnutí za proběhlými akcemi: Celý článek Pastorační rada farnosti Raná dne 28. 8. 2022 -zápis

Pastorační rada farnosti Raná dne 29. 4. 2022

Přítomní: P. Ondřej Matula, P. Sodomka, V. Pavliš, L. Adámková, J. Ondrová Omluvená: E. Brožková, J. Kyncl Modlitba k Duchu svatému. Vzdělávání – Proměna farnosti podle J. Mallona, kap. 4. – Překročit obyčejnost – proběhlo Ohlédnutí za proběhlými akcemi: Komunitní centrum: Celý článek Pastorační rada farnosti Raná dne 29. 4. 2022

Pastorační rada farnosti Raná dne 14. 11. 2021

Přítomní: P. Ondřej Matula, P. Sodomka, V. Pavliš, L. Adámková, J. Kyncl Omluveni: J. Ondrová, E. Brožková. 1. Modlitba k Duchu svatému.  2. Vzdělávání – Proměna farnosti podle J. Mallona, kap. 4. – Překročit obyčejnost  – z časových důvodů bude příště 3. Celý článek Pastorační rada farnosti Raná dne 14. 11. 2021

Pastorační rada farnosti Raná dne 29. 8. 2021

Přítomní: P. Ondřej Matula, P. Sodomka, V. Pavliš, E. Brožková, L. Adámková, J. Ondrová, J. Kyncl Modlitba k Duchu svatému.  Vzdělávání – Proměna farnosti podle J. Mallona, kap. 4.– Klerikalismus Ohlédnutí za proběhlými akcemi:  Pouť v Mrákotíně – přijel gen. vikář Paseka.  Celý článek Pastorační rada farnosti Raná dne 29. 8. 2021