Pastorační rada farnosti Raná dne 28. 8. 2022 -zápis

Přítomní: P. Ondřej Matula, E. Brožková, J. Kyncl, P. Sodomka, V. Pavliš, L. Adámková, J. Ondrová, M. Kynclová

1. Modlitba k Duchu svatému.
2. Vzdělávání – Proměna farnosti podle J. Mallona, kap. 5. – Položení základů
3. Ohlédnutí za proběhlými akcemi:
Komunitní centrum: setkávání seniorů – výlet do Vysokého Mýta 13.6. proběhl úspěšně, skautské schůzky od března do května, od 14. 3. jsme ubytovali válečné uprchlíky z Ukrajiny – 5 osob do konce května, od konce června do konce srpna 4 – vrátili se domů. Scházelo se Loutkohraní.

Prázdniny: Farní tábor v Uhelné Příbrami pro 25 dětí a 8 vedoucích + 2 kuchařky, bez úrazu. CSM Hradec Králové 7 mladých z naší farnosti. Ministrantská kola 6 chlapců, bez úrazu.

1. sv. přijímání – 12. 6. – 3 děti. Příště zase od února.

8.5. –  požehnání maminkám – den matek proběhlo.

NOC kostelů 10. 6. 2022 – 18.00 – mše sv., 19.00 – dětský koncert, výstava andělů – průběžně v KC navíc ještě v sobotu 14.00-16.00 , neděle 11.00 – 16.00; výstava liturgických předmětů, 21.00 – 22.00. adorace moderovaná, zpěvy, čtení, zakončeno požehnáním. Největší úspěch výstava andělů – asi 200 lidí.

Proběhla stavba kanalizačních přípojek z fary a od kostela sponzorsky (platili jsme jen materiál). Probíhá montáž splachovacího WC a umyvadla u márnice.

4. Nové body k jednání:
Adorace za Ukrajinu vyhlášena na 14.9., – u nás mše sv. v 18 a hodinovou adoraci.

Farní den – sobota 10. 9.

–          13 h mše sv.

–          14.00 – 17.00 cimbálovka, občerstvení

–          15.00 – promítání z tábora a CSM 2022

–          14.30 – hry pro děti

–          příprava posezení – v sobotu v 9.00

Ples – 1. října 2022 –  hudba zajištěna, předtančení zajištěno, vstupné 100Kč, občerstvení

  Příprava biřmovanců od 11.9., z naší farnosti 13.

  Křesťanská kavárna (jako Alfa) bude ve Skutči od 9.10.

  Duchovní obnovy 2023 pro ženy v Rokoli; obnova pro muže

   KC – plánuje dál seniory i přednášky, např 10. 10. v 18.00 – Cuba s P. Linhartem.

   Oprava zdi u kostela – máme schválení památkářů, sháníme firmu.

5. Další podněty:
Dožínková mše sv. – termín bude upřesněn

Výstava betlémů – 2. – 3. neděle adventní

Další PRF: 13. listopadu 2022                                                          Zapsal: Petr Sodomka