Pastorační rada farnosti Raná dne 29. 4. 2022

Přítomní: P. Ondřej Matula, P. Sodomka, V. Pavliš, L. Adámková, J. Ondrová

Omluvená: E. Brožková, J. Kyncl

 1. Modlitba k Duchu svatému.
 2. Vzdělávání – Proměna farnosti podle J. Mallona, kap. 4. – Překročit obyčejnost

– proběhlo

 1. Ohlédnutí za proběhlými akcemi:
 2. Komunitní centrum: probíhá setkávání seniorů – výlet do Vysokého Mýta(13.6.), skautské schůzky od března, od 14. 3. jsme ubytovali válečné uprchlíky z Ukrajiny – 5 osob, schází se Loutkohraní.
 3. Růženec přede mší – v říjnu členové pastorační rady s rodinou skvěle zafungovali. Páteční růženec si vzala pí. Pospíšilová, Neděle – vzala si na starost – L. Adámková
 4. Lektoři – osloveni noví zájemci, nastaven rozpis čtení.
 5. Příprava dětí na 1. sv. přijímání – od 12. září., 1x měsíčně, přijímání 12. 6. – 3 děti
 6. 8.5. –  požehnání maminkám – den matek
 7. Duchovní obnova pro ženy v Rokoli 25. – 27.3.2022; obnova pro muže v Hoješíně. – proběhlo -bylo hezké
 8. Zpívání u jesliček – bylo pěkné
 9. NOC kostelů – 10. 6. 2022 – 18.00 – mše sv., 19.00 – dětský koncert, výstava andělů – průběžně v KC navíc ještě v sobotu 14.00-16.00 , neděle 11.00 – 16.00; výstava liturgických předmětů, 21.00 – 22.00. adorace moderovaná, zpěvy, čtení, zakončeno požehnáním
 10. Synodální cesta – koordinátor pro naši farnost Venda Pavliš seznámil s diecézím závěrem.
 1. Nové body k jednání:
 2. Pěší pouť do Luže 7. 5. – z Rané nabídnout cyklo pouť – 9.30 od kostela, pěšky asi nikdo nejde
 3. Pouť v Kladně 8.5. – 8.00
 4. 19.6 – Boží tělo – průvod kolem kostela určitě – možná jeden oltář
 5. 5. 7. – Poutní mše v Mrákotíně – oslovit P. Vtípila
 6. Farní den – sobota 10. 9. – 14.00 – cimbálovka, maso na grilu, promítání z tábora, program pro děti, zvážit loutkové divadlo
 7. Ples – 1. října 2022, objednat hudbu, zajistit předtančení
 8. Farní tábor Uhelná Příbram 30.7. – 6.8.2022, zaplacena záloha.
 9. Výstava betlémů v adventu v KC – J. Ondrová
 10. Další podněty:

Další PRF: 28. srpna v 19.00

Zapsal: Petr Sodomka