Ohlášky – 3. neděle velikonoční 1. 5. 2022

 • Mše sv.: v pátek v 18 h s adorací, v neděli v 8 h Kladno, v  9:30 h Raná s žehnáním maminkám. 
 • Pouť do Luže v sobotu 7.5. Cyklisté odjíždějí od kostela v 9:30 h, mše sv. na místě ve 12 h.
 • Májové pobožnosti každý pátek v květnu: Mariánské čtení při mši a litanie po skončení. Doporučuji dělat si májové v obecních kapličkách!
 • Pastorační rady farnosti se sešla v pátek 29.4. Zápis je na vývěsce. Hlavní body: Noc kostelů s výstavou andělů, Boží Tělo 19.5. s průvodem a snad 1 oltářem, Farní den 10.9. odpoledne s hudbou, promítáním. Farní ples 1.10. Podpora mladých na CSM.
 • Mladí z naší farnosti, pokud se do konce května přihlásíte na Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové, dostanete od farnosti příspěvek 600 Kč na krytí části účastnického poplatku. 
 • Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: ubytovali jsme v Komunitním centru pět osob. Minulou neděli jsme pro ně vybrali 5100 Kč. Děkuji všem, kdo pomáháte! 
 • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: připravuje se výlet pro seniory na 13.6.r 
 • Sbírky: příští neděli je sbírka na kněžský seminář.
 • Pěší pouť do Luže bude v sobotu 7.5. Mše na místě ve 12 h.
 • Prázdninové akce pro děti a mládež: Farní tábor 31.7. – 6.8., Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 9. – 14.8., Ministrantská kola 22. – 26.8. 
 • Katolický týdeník: Objevit Boží milosrdenství; Téma: Farní rady; Perspektivy: Církev bez konfliktů; rozhovor s Radovanem Voříškem; Doma: Májové pobožnosti.