Pastorační rada farnosti Raná dne 13. 11. 2022

Přítomní: P. Ondřej Matula, E. Brožková, J. Kyncl, P. Sodomka, V. Pavliš, L. Adámková, J. Ondrová, M. Kynclová

 1. Modlitba k Duchu svatému.
 2. Vzdělávání – Proměna farnosti podle J. Mallona, kap. 5. – z tech. důvodů přeloženo na příště
 3. Ohlédnutí za proběhlými akcemi:
 • Komunitní centrum: setkávání seniorů – od října opět probíhá, výuky češtiny pro uprchlíky 2x týdně. Loutkohraní – 2 skupinky každá 1x měsíčně. Přednáška o Kubě s P. Linhartem.
 • Farní den sobota 10. 9., mše, cimbálovka, maso na grilu, palačinky, promítání z prázdnin, hry pro děti, stavba a uklizení zázemí
 • Ples – 1. října 2022, hudba zajištěna,

předtančení zajištěno, vstupné 100Kč, jídlo: uzené – 2/2kg – nakrájené – P. Sodomka; guláš, knedlíky, chléb – L. Adámková, OSA – J. Kyncl

 • Příprava biřmovanců od 11.9., z naší farnosti 17.
 • Křesťanská kavárna (jako Alfa) ve Skutči od 9.10., z naší farnosti účast 8 lidí.
 • Duchovní obnovy 2023 pro ženy v Rokoli; obnova pro muže

4. Nové body k jednání:

 • Oprava zdi u kostela – máme schválení památkářů, osloveny 3 firmy.
 • 4.12. – Mikuláš v kostele
 • Výstava betlémů – domluva organizace a propagace. – 3. 12. – 11. 12. (so- 13.00-16.00, ne – 10.30 – 16.00) – jiný termín na telefon – Ondřej, přednáška o betlémech – 6.12. 17.00  -nosit betlémy 25. a 27. 12.
 • Rorátní mše sv. – 7.12. – 6.30
 • Vánoční bohoslužby –24.12. – 22.00, 25. 12. – Holetín – 8.00, 9.30, 26.12 – 9.30 + sbor, 31.12. – 16.00
 • Zpívání u jesliček – 26.12. – 15.00 – J. Ondrová – potom malé občerstvení v KC
 • Biřmování – asi 25. 6. 2023 ve 14 h na Rané mše s biskupem. + Farní den 2023 – slíbeno maso.
 • Farní pouť 2023 13.5. – Vranov u Brna a Brno, rodiště otce Ondřeje (při příležitosti jeho stříbrného kněžství).

5. Další podněty:

Dušičky: 2023  1. 11. – 16.00 Holetín + hřbitov, 18.00 Raná mše sv.
                           2. 11. – 18.00 mše sv. + hřbitov

 

 

Další PRF: 12. 2. 2023 – 19.00                                                         Zapsal: Petr Sodomka