Ohlášky – 15. a 16. neděle v mezidobí 12. a 19. 7. 2020

  • Mše svaté: v pátek v 18 h , v neděli v 9:30 h. V sobotu 18.7. v 11 h mše sv. a žehnání křížové cesty u kaple sv. Izidora v Mrákotíně za účasti biskupa J. Kajneka. V neděli 26.7. pouť ke sv. Jakubu, mše sv. v 9:30 h a v 11 h v Oldřeticích, ve 14 h křest Anny Lucie Kratzlové.
  • V neděli 19.7. bude sbírka na Charitu. 
  • Stolní kalendáře na rok 2021 si můžete vzít na stolečku.
  • Od 13. do 24.7. mám dovolenou, zastupuje P.Jan Linhart, mše sv. P.Pospíšil a P.Remeš. Faru hlídá moje sestra Jana P. s rodinou.
  • Farní tábor pro děti: neděle 2.8. – sobota 8.8.2020. Kapacita je naplněna, další děti nemůžeme přijmout.
  • Přihlášky na ministrantský výlet Labská stezka II. K vyzvednutí u pana faráře.
  • Probíhá oprava všech kostelních dveří firmou Halamka Holetín.
  • Farní ples bude v sobotu 26.9.
  • Katolický týdeník: Cyrilometodějské dvojčíslo; Téma: Jak se žilo na Velké Moravě; Perspektivy: Volání po náboženské svobodě; rozhovor se sochařem Petrem Váňou; Doma: Letní cesty na kole; příloha Léto s KT. 

Všem přeji hezký čas prázdnin a dovolených!