Ohlášky – pouť ke sv. Jakubu 26. 7. 2020

 • Mše svaté:
 • v pátek v 18 h ,
 • v neděli v 8:00 – Holetín, v 9:30 – Raná
 • Dnes  neděli 26.7. ještě mše sv. v 11 h v Oldřeticích,
 • ve 14 h křest Anny Lucie Kratzlové.
 • Sbírka na Charitu minulou neděli vynesla 4 463 Kč. 
 • Stolní kalendáře na rok 2021 si mohu ještě dovézt na požádání.
 • Farní tábor pro děti: neděle 2.8. – sobota 8.8.2020. Kapacita je naplněna, další děti nemůžeme přijmout. Prosím o modlitbu!
 • Přihlášky na ministrantský výlet Labská stezka II. K vyzvednutí u pana faráře.
 • Probíhá oprava všech kostelních dveří firmou Halamka Holetín.
 • Farní ples bude v sobotu 26.9.
 • Katolický týdeník: Pouť za turínským plátnem; Téma: Církevní pivovary; Perspektivy: Náboženské poutě včera a dnes; rozhovor s P.Jurajem Sedláčkem; Doma: Čtení Bible s dětmi. 

Všem přeji hezký čas prázdnin a dovolených!