Ohlášky – slavnost sv. Cyyrila a Metoděje 5. 7. 2020

  • Mše svaté: v pátek v 18 h , v neděli v 9:30 h. 
  • Minulou neděli byla sbírka na pojištění kostelů, vynesla 5 809 Kč. 
  • Stolní kalendáře na rok 2021 si můžete vzít na stolečku.
  • Farní tábor pro děti: neděle 2.8. – sobota 8.8.2020. Kapacita je naplněna, další děti nemůžeme přijmout.
  • Přihlášky na ministrantský výlet Labská stezka II. K vyzvednutí u pana faráře.
  • Probíhá oprava všech kostelních dveří firmou Halamka Holetín.
  • Katolický týdeník: Cyrilometodějské dvojčíslo; Téma: Jak se žilo na Velké Moravě; Perspektivy: Volání po náboženské svobodě; rozhovor se sochařem Petrem Váňou; Doma: Letní cesty na kole; příloha Léto s KT. 

Všem přeji hezký čas prázdnin a dovolených!