Ohlášky na 6. neděli velikonoční 26. 5. 2019

  • Mše svaté: ve středu v Oldřeticích v 19 h s májovou, ve čtvrtek Nanebevstoupení Páně v 18 h, v pátek v 18 h s májovou, v sobotu ve 13 h pohřeb Vlasty Pospíšilové z Vojtěchova, v neděli v 9:30 h s 1. sv. přijímáním 6 dětí.

  • TICHÁ sbírka minulou neděli vynesla 5 139 Kč.

  • Děkuji všem, kdo pomohli s NOCÍ kostelů. Celkem bylo 112 vstupů, přišli i lidé mimo církev.

  • Farní den bude letos v neděli 9.6., spojený s prohlídkou nového Komunitního centra. (Někteří farníci teprve nyní zpochybňují tento termín a navrhují ho změnit na 28.7.

  • Týden brigád: Je potřeba připravit prostředí, později občerstvení a výzdobu. Od pondělí 27.5. vždy od 16 h prosím přijďte přidat ruku k dílu na našem společném: úpravy terénu, odvoz stavebního odpadu, štěpkování větví, odvoz šrotu. Úklid vnitřních prostor.

  • Komunitního centrum se bude kolaudovat – snad už v úterý 28.5. Prosím o modlitbu.

  • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru

F.X.Mimry v Rané. Přihlášky dostaly děti v náboženství, jsou i v kostele nebo ke stažení na našich webových stránkách.

  • Příspěvky na farnost posílejte prosím na farní účet č. 1143545379/0800, konst.s. 0558, var.s. libovolné, např datum narození. Své příspěvky můžete na konci roku odečíst z daní (15% zpět).

  • Katolický týdeník: Chrámy zvou k noční návštěvě; Téma: Církev na okraji; Perspektivy: Církev v době Biafry ducha; rozhovor s Antonem Otte; Doma: Prarodiče a vnuci.