Pastorační rada farnosti Raná dne 12. 5. 2019

Přítomní: P. Ondřej Matula, J. Kyncl, P. Sodomka, E. Brožková, L. Adámková, A. Doležalová, V. Pavliš, L. Krátká. Omluven: J. Novotný, J.Adámek

 1. Modlitba
 2. Ohlédnutí za uplynulým obdobím:
 • Svatováclavský ples 22. 9. : skupina- Akcent, předtančení – mládež a country
 • Letos bude v sobotu 28. 9. 2019
 • Hudba MIX případně Akcent (J. Kyncl)
 • Předtančení oslovit Jakuba Poslušného (P. Ondřej Matula)
 • Ekumenická bohoslužba v pátek 18.1. – v pořádku
 • Zájmové vzdělávání dospělých – 27.1. v 15 h v kině přednáška „biskup Doubrava“, pozváni i evangelíci, účast asi 40.
 • Duchovní obnovy -ženy  Rokole, muži  –  opět Číhošť
 • Zpívání u jesliček – velmi zdařilá akce díky J.Ondrové, určitě zopakovat
 • Vánoční divadlo – Hrochův Týnec – pokud to půjde zopakovat
 • Lyžařské dny pro děti – zdařilé

3. Nové body k jednání:

 • Komunitní centrum – Stavba začala v říjnu 2018. Momentálně probíhají dokončovací práce a montáže instalací, proběhly terénní úpravy a vydlážděn chodník. Připravuje se krátkodobá půjčka od ČS, a.s. na dobu, než nám proplatí dotaci. Termín dokončení 27.5.2019. Ke zvážení: získat moderátora KC (P. Matula osloví), který bude koordinovat aktivity a podporovat jeho rozvoj; úklid a údržbu objektu svěřit někomu na DPČ. Potřeba: vybavit KC nábytkem, nádobím(fy. Aknet), výzdoba a úklid před otevřením, úklid okolí.
  1. Úklid na farní zahradě- v týdnu 27-31 odpoledne od 16.00
 • NOC kostelů 24.5. 2019 Pořadatelská služba zajištěna vč. dárečků.

Nápad odjinud: svědectví víry – oslovit P. Matula. Holetín letos nebude.

Program: 18.00Mše,koncert na opravených varhanách, Přednáška o opravě varhan- Pešava.  

Výstava liturgických knih (a předmětů). Konec 22.00.

 • Farní den – 9. 6. – na zakončení stavby a otevření Komunitního centra, pozvat: RENOS, Charita, IROP, Kraj, starosty, obyvatele, kněze… Výzdoba, pozvánky, občerstvení na tácek (J.Adámek), program – koncert Rubeš – 14.00 v kostele, zajistit rozvoz Rubeše – dodávka (P. Matula, V. Pavliš), upomínka pro hosty(cca 40 ks)- o centru a P. Mimrovi
 • Biskup přijede na pouť 28.7. – program: mše + žehnání centra, oběd s kněžími
 • Nové volby do Pastorační rady – termín po prázdninách. Nejdřív návrhy členů, jmenování komise, znovu seznámení se Stanovami PRF, volby.
 • Kurzy Alfa – osvědčená evangelizační akce, asi 10 večerů s přednáškou, diskusí, občerstvením. Nápad zkusit spolu se Skutčí nejprve sami pro sebe – od září. Pokud se osvědčí, otevřít kurz pro hledající v našem okolí. Proběhla diskuse, rada je nakloněna pro, prosí o další informace.

4. Kalendář akcí:

 • Farní pouť v květnu – Malé Svatoňovice – 18. 5. , přihlášeno přes 70 lidí, viz ohlášky
 • 1.sv. přijímání – 6 dětí, 2.6.
 • Boží Tělo v neděli 23.6. –  průvod – oltáře v obci – místoOldřetic Pokřikov – pod márnicí, Raná – u kina – V. Pavliš, Mrákotín – u fary – Adámkovi, Kladno – u Malinů – Božkovi. Hudba – Adámek Dominik?
 • Farní tábor zde v KC, vedoucí Filip Doležal, příprava od ledna každý měsíc (!)

5. Další podněty:

Pouť na Chlumek – 1. neděli v květnu, zrušit autobus

Zapsal: Petr Sodomka