Ohlášky na 2. neděli Velikonoční 28. 4. 2019

• Mše svaté: v pátek v 18 h s adorací do 21 h, v neděli v 8 h Holetín, v 9:30 h Raná, v 11 h křest Jáchym Tadeáš Adámek.
• Při TICHÉ sbírce se vybralo 7 342 Kč. Pán Bůh zaplať!
• Pěší pouť do Luže ve středu 1.5. Pěší vyrážejí v 8:30 od kostela v Rané, zastávka v Předhradí v Panské zahradě. Autobus pojede přes Žďárec 12:15, Radčice, Oldřetice na Ranou u kostela ve 12:30 a pak přímo Předhradí. Mše sv. na Chlumku ve 14 h, autobus zpátky v 15 30 h.
• Setkání ministrantů s bohoslovci v sobotu 11.5. v 18 h na faře. „Jak jít za Kristem a nebýt budižkničemu“ – hry, katecheze, povídání, modlitba. Těší se bohoslovci Jan, František a Pavel.
• Farní pouť bude letos 18.5. do Malých Svatoňovic za P.Hojným, bývalým duchovním správcem zdejší farnosti. Přihlašujte se v kostele, zapisovat bude pověřená osoba.
• Farní den bude letos v neděli 9.6., spojený s prohlídkou nového Komunitního centra. Požehnat jej přijede otec biskup Jan Vokál o pouti v neděli 28.7.
• Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru
F.X.Mimry v Rané. Přihlášky dostaly děti v náboženství, jsou i v kostele nebo ke stažení na našich webových stránkách.
• Modlitba za déšť se uskuteční dnes v neděli 28.4. v 19 h u obce Dědová na místě výhledu na náš kraj
• O čem píše Katolický týdeník: Čeho se Bůh dotkne ožije; stovky mučedníků na Srí Lance; Téma: Notre Dame; Perspektivy Katedrála ve službě evangeliu; rozhovor s biblistou Petrem Pokorným; Doma: Církev o rodině.