Ohlášky na 3. neděli Velikonoční 5. 5. 2019

• Mše svaté: v pátek v 18 h s májovou, v neděli v 8 h Kladno, v 9:30 h Raná, v 11 h křest Klára Doležalová.
• Příští neděli sbírka na bohoslovce!
• Setkání ministrantů s bohoslovci v sobotu 11.5. v 18 h na faře. „Jak jít za Kristem a nebýt budižkničemu“ – hry, katecheze, povídání, modlitba. Těší se bohoslovci Jan, František a Pavel.
• Pastorační rada se sejde příští neděli 12.5. v 19 h na faře. K jednání: NOC kostelů, plán otevření Komunitního centra, návštěva biskupa, Boží Tělo, poutě. Další náměty můžete posílat do pátku.
• Májové bohoslužby v kapličkách dle domluvy.
• Farní pouť bude letos 18.5. do Malých Svatoňovic za P.Hojným, bývalým duchovním správcem zdejší farnosti. Přihlašujte se v kostele, zapisovat bude pověřená osoba. Podrobný program: v 6:30 odjezd Raná u kostela, Malé Svatoňovice -mše sv. v 9:30 h, návštěva Mariánského sadu, Mariánského pramene (vezměte si lahve na vodu), muzea bratří Čapků, nebo prohlídka venkovní expozice důlních strojů (u nádraží); 12 h oběd rest. Salamandr (100 Kč), ve 14 h přejezd do Úpice, možnost prohlídky Muzea a Dřevěnky – vstupné 20 Kč, pro děti 9 hřišť a parků na hry. V 17 h odjezd domů. Platí se při nástupu do autobusu, dospělí 300 Kč, děti 150 Kč.
• Farní den bude letos v neděli 9.6., spojený s prohlídkou nového Komunitního centra. Požehnat jej přijede otec biskup Jan Vokál o pouti v neděli 28.7.
• Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru
F.X.Mimry v Rané. Přihlášky dostaly děti v náboženství, jsou i v kostele nebo ke stažení na našich webových stránkách.
• Děkuji všem, kdo se minulou neděli přišli modlit za déšť! Díky Bohu začalo pršet skoro každý den.
• O čem píše Katolický týdeník: Debata o Evropě; Kontaktní místo pro oběti; Téma: Proč pracujeme; Perspektivy: Od rozumu k nerozumu; rozhovor se Soňou Červenou; Doma: Jak mluvit s dětmi o Marii.