Ohlášky na neděli Zmrtvýchvstání 21. 4. 2019

• Mše svaté: Pondělí velikonoční v 8 h, pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h. Křest Libuše Kateřina Balková
• Děkuji všem ,kdo přispěli k důstojné a krásné oslavě velikonoc (úklid, květiny, ministranti, zpěváci, kostelník, občerstvení, lektoři…)
• Dnes TICHÁ sbírka. Minulou neděli na pastoraci diecéze se vybralo 3 240Kč.
• Pěší pouť do Luže ve středu 1.5. Pojede i autobus.
• Farní pouť bude letos 18.5. do Malých Svatoňovic za P.Hojným, bývalým duchovním správcem zdejší farnosti. Přihlašujte se v kostele, zapisovat bude pověřená osoba.
• Farní den bude letos v neděli 9.6., spojený s prohlídkou nového Komunitního centra. Požehnat jej přijede otec biskup Jan Vokál o pouti v neděli 28.7.
• Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru
F.X.Mimry v Rané. Přihlášky dostaly děti v náboženství, jsou i v kostele nebo ke stažení na našich webových stránkách.
• Modlitba za déšť se uskuteční příští neděli 28.4. v 19 h u obce Dědová na místě výhledu na náš kraj
• O čem píše Katolický týdeník: Radost Velké noci; Věřící zemědělci; Perspektivy: Velikonoce až na dřeň; rozhovor s biskupem Josefem Kajnekem; Doma: Děti a Velikonoce.