Ohlášky na Květnou neděli 14. 4. 2019

  • Mše svaté: Zelený čtvrtek v 18 h, Velký pátek obřady v 18 h, Bílá sobota vigilie Zmrtvýchvstání Páně ve 20 h, v neděli v 9:30 h s kázáním i pro děti, žehnání pokrmů.

  • Křížová cesta na Velký pátek v 15 h v Kameničkách u kostela.

  • Ranní chvály v pátek a sobotu v 9 h, v sobotu celodení adorace do 15 h.

  • Dnešní sbírka na pastoraci diecéze. Příští neděli TICHÁ sbírka.

  • Farní zpravodaj vychází dnes a můžete si jej vzít na stolečku za příspěvek na tisk. Děkuji všem, kdo přispěli k jeho vydání!

  • Předvelikonoční zpovídání v neděli 14.4. od 14 h v Holetíně v Kulturním domě, od 15 do 18 h ve Skutči na faře.

  • Farní pouť bude letos 18.5. do Malých Svatoňovic za P.Hojným, bývalým duchovním správcem zdejší farnosti.

  • Farní den bude letos v neděli 9.6., spojený s prohlídkou nového Komunitního centra. Požehnat jej přijede otec biskup Jan Vokál o pouti v neděli 28.7.

  • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru

F.x. Mimry v Rané. Přihlášky dostaly děti v náboženství, jsou i v kostele nebo ke stažení na našich webových stránkách.

  • O čem píše Katolický týdeník: Charitní sestry v ohrožení; Téma: Dluhové pasti; Perspektivy: Nebezpečný hřích klerikalismu; rozhovor s Danou Vašákovou; Doma: Včela, učitelka života.