Ohlášky na 2. neděli postní 17. 3. 2019

 • Mše svaté: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h.

 • Křížové cesty budou v pátek v 17:30 h.

 • Příprava dětí na 1. sv. přijímání – připravuje se 9 dětí, prosím o modlitbu za ně.

 • Dnes TICHÁ SBÍRKA. Příští neděli sbírka na pojištění diecéze.

 • Účetní uzávěrka byla čtena při bohoslužbě.

 • Postní brožury si můžete vzít v kostele, příspěvek na tisk 35 Kč.

 • Postní duchovní obnova ve Skutči v gymnáziu bude v sobotu 6.4., tentokrát s P.Martinem Sekaninou z Bzence. Přihlašování v kostele na stolečku.

 • Skautský seminář 23.3. ve Skutči – přihlašujte se dle informací na plakátku.

 • Farní pouť bude letos 18.5. do Malých Svatoňovic za P.Hojným, bývalým duchovním správcem zdejší farnosti.

 • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru F.X.Mimry v Rané. Přihlášky dostanou děti v náboženství, nebo později i v kostele.

 • O čem píše Katolický týdeník: Vatikánské archivy se otevřou; Příběhy proti zapomnění; Perspektivy: Cesta k veliké noci; rozhovor s Petrem Křížkem; Doma: Svoboda a mobil.