Ohlášky na 3. neděli postní 24. 3. 2019

 • Mše svaté: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h. O slavnosti Zvěstování Páně bude ve Skutči v 17 h.

 • Křížové cesty budou v pátek v 17:30 h.

 • Příprava dětí na 1. sv. přijímání – připravuje se 9 dětí, prosím o modlitbu za ně.

 • Tichá sbírka minulou neděli vynesla 7 370 Kč. Pán Bůh zaplať! Dnešní sbírka je na pojištění diecéze.

 • Postní duchovní obnova ve Skutči v gymnáziu bude v sobotu 6.4., tentokrát s P.Martinem Sekaninou z Bzence. Přihlašování v kostele na stolečku.

 • Farní pouť bude letos 18.5. do Malých Svatoňovic za P.Hojným, bývalým duchovním správcem zdejší farnosti.

 • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru

F.X.Mimry v Rané. Přihlášky dostanou děti v náboženství, nebo později i v kostele.

 • Diecézní setkání mládeže v HK v sobotu 13.4. pro mládež od 14 let. Pojede autobus.

 • Výzva mladým otce biskupa Jana: Možná se blíží maturita, přemýšlíš co dál. Je také možnost přihlásit se do kněžského semináře, nebo do některého mužského či ženského řeholního společenství. Viz. www.hledampovolani.cz

 • Upozorňujeme na změnu času na letní ze soboty na neděli 31.3.

 • O čem píše Katolický týdeník: Bibskupové se modlili na poušti; Téma: Svědomí; výstava Jdi na venkov!; Křesťan v rozbouřených časech; rozhovor s P.martinem Mekelem o práci s Romy.