Ohlášky na 1. neděli postní 10. 3. 2019

 • Mše svaté: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h pro děti s loutkovým kázáním.

 • Křížové cesty budou v pátek v 17:30 h.

 • Příprava dětí na 1. sv. přijímání – připravuje se 9 dětí, prosím o modlitbu za ně.

 • Příští neděli TICHÁ SBÍRKA.

 • Postní brožury si můžete vzít v kostele, příspěvek na tisk 35 Kč.

 • Děkuji všem 5 chlapům a 5 chlapcům za brigádu na přípravě lesní cesty.

 • Duchovní obnovy: Obnova pro muže 15. – 17.3. v Číhošti. Odjezd v pátek po mši. Přihlašování na stolečku v kostele.

 • Postní duchovní obnova ve Skutči v gymnáziu bude v sobotu 6.4., tentokrát s P.Martinem Sekaninou z Bzence. Přihlašování v kostele na stolečku.

 • Skautský seminář 23.3. ve Skutči – přihlašujte se dle informací na plakátku.

 • Farní pouť bude letos 18.5. do Malých Svatoňovic za P.Hojným, bývalým duchovním správcem zdejší farnosti.

 • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8. letos zde v novém Komunitním centru F.X.Mimry v Rané. Přihlášky dostanou děti v náboženství, nebo později i v kostele.

 • O čem píše Katolický týdeník: Proč studovat teologii; promluva pp. Františka o ochraně nezletilých; Perspektivy: Vidět a dotknout se ran; rozhovor s Alešem Opatrným; Doma: Zrání v otcovství.