Ohlášky na 8. neděli v mezidobí 3. 3. 2019

 • Mše svaté: na Popeleční středu v 18 h, v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h.

 • Křížové cesty budou v pátek v 17:30 h.

 • Příprava dětí na 1. sv. přijímání začne v neděli 3.3. v 16 h ve Skutči v kostele.

 • Sbírka na Svatopetrský halíř vynesla 4 167 Kč. Pán Bůh zaplať!

 • Postní brožury si můžete vzít v kostele, příspěvek na tisk 35 Kč.

 • Děkuji všem chlapům a chlapcům, kteří o uplynulých sobotách pomohli likvidovat kůrovce ve farním lese! Padlo asi 30 stromů.

 • Prosím o pomoc – lesní cesty: brigáda příští sobotu 9.3. v 9 h sraz u fary, nářadí (sekery, pily) s sebou. Vyčistíme starou lesní cestu kolem trati na našem pozemku a proklestíme novou k pozemkům, které právě kupujeme.

 • Duchovní obnovy: Obnova pro muže 15. – 17.3. v Číhošti. Přihlašování na stolečku v kostele.

 • Skautský seminář 23.3. ve Skutči – přihlašujte se dle informací na plakátku.

 • Farní pouť bude letos 18.5. do Malých Svatoňovic za P.Hojným, bývalým duchovním správcem zdejší farnosti.

 • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8.. Přihlášky později.

O čem píše Katolický týdeník: Krýt zneužití znamená šířit zlo; Ochrana nezletilých v církvi; Perspektivy: Vstříc katolické plnosti; rozhovor s architektem Josefem Pleskotem; Doma: Unavená supermáma.