Ohlášky na 6. neděli v mezidobí 17. 2. 2019

  • Mše svaté: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h.

  • Příští neděli sbírka Svatopetrský halíř.

  • Příprava dětí na 1. sv. přijímání začne v neděli 3.3. v 16 h ve Skutči v kostele.

  • Duchovní obnovy: Obnova pro muže 15. – 17.3. v Číhošti. Přihlašování na stolečku v kostele.

  • Farní pouť bude letos 18.5. do Malých Svatoňovic za P.Hojným, bývalým duchovním správcem zdejší farnosti. Přihlašování v sákristii.

  • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8.. Přihlášky později.

  • O čem píše Katolický týdeník: papež podepsal deklaraci s muslimy; výročí úmrtí sv. Cyrila; rozhovor s varhaníkem Jaroslavem Vodrážkou; Doma: Bezpečný internet.