Ohlášky na 7. neděli v mezidobí 24. 2. 2019

  • Mše svaté: v pátek v 18 h s adorací do 21 h, v neděli v 9:30 h.

  • Dnešní sbírka je na Svatopetrský halíř.

  • Příprava dětí na 1. sv. přijímání začne v neděli 3.3. v 16 h ve Skutči v kostele.

  • Stavba komunitního centra F.X.Mimry jde podle plánu. Probíhá montáž oken a dveří, instalace. Dokončení 27.5.2019

  • Duchovní obnovy: Obnova pro muže 15. – 17.3. v Číhošti. Přihlašování na stolečku v kostele.

  • Farní pouť bude letos 18.5. do Malých Svatoňovic za P.Hojným, bývalým duchovním správcem zdejší farnosti. Přihlašování v sákristii.

  • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8.. Přihlášky později.

  • O čem píše Katolický týdeník: Oslavy věrozvěstů; Téma: Humor v církvi; Perspektivy: Sestra a voda a česká krajina; rozhovor s Hanou Strašákovou; Doma: Udobřování po hádce.