Ohlášky na 5. neděli v mezidobí 10. 2. 2019

  • Mše svaté: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h zaměřená pro děti.

  • Sbírka minulou neděli na našeho adoptivního syna Josefa z Indie vynesla 8 043 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať! Tichá sbírka tento měsíc nebude.

  • Obnova pro muže 8. – 10.3. v Číhošti. Přihlašování na stolečku v kostele.

  • Farní pouť bude letos 18.5. do Malých Svatoňovic za P.Hojným, bývalým duchovním správcem zdejší farnosti. Přihlašování v sákristii.

  • Farní tábor pro děti 28.7. – 3.8., asi Havlíčkova Borová. Přihlášky později.

  • Příprava dětí na 1. sv. přijímání začne od března. Rodiče, promluvte si o tom se svými dětmi, které ještě nechodí.

  • O čem píše Katolický týdeník: papež v Arábii poslem pokoje; Téma: Co je na oltáři; Perspektivy: SPD se tváří jako obránce křesťanských hodnot; rozhovor s jezuitou P. Jamesem Martinem; Doma: Svědectví modlitby.