Pastorační rada farnosti Raná dne 13. 1. 2019

Přítomní: P. Ondřej Matula, J. Kyncl, P. Sodomka, E. Brožková, L. Adámková, A. Doležalová, V. Pavliš, L. Krátká, J. Novotný

1. Modlitba.

2. Ohlédnutí za uplynulým obdobím:

 • Svatováclavský ples 22. 9. : skupina- Akcent, předtančení – mládež a country
 • Komunitní centrum – žádost o dotaci schválena. Stavba začala v říjnu 2018. stodola je odizolovaná, probíhá stavba příček, otvorů na okna a dveře, příprava výroby oken a dveří, příprava instalací, probíhá zpevnění krovu. Termín dokončení 27.5.2019
 • Oprava varhan proběhla, realizace firmou Josef Pešava, získali jsme dotaci 50 tis. z Pardubického kraje. Varhany jsou plně funkční, drobné závady firma řeší.
 • Zpívání u jesliček na sv Štěpána – příště zkusit propagovat pro širší veřejnost, vydařená akce díky J.Ondrové
 • otevřený kostel 24.-26.12. – vydařené zopakovat
 • Potravinová banka – pravidelně pomáháme již 9 rodinám (před půl rokem 6), farní akce, jednorázově.
 • Proběhla „Farní hrabárna“ – 76 pytlů použitého oblečení, ženy vytřídily, část si rozebrali farníci, 40 pytlů odvezeno do Ronova.
 • Přenosné ozvučení na Boží Tělo a pohřby zakoupeno a v provozu.

3. Nové body k jednání:

 • Ekumenická bohoslužba v pátek 18.1. – příprava programu dle propozic, zaslat program varhaníkovi(JK)
 • Zájmové vzdělávání dospělých – 27.1. v 15 h v kině přednáška „biskup Doubrava“ vyrobit plakát, pozvat evangelíky
 • Příprava na misijní měsíc říjen – seznámení s brožurkou
 • Pastorační doporučení 2019 – seznámení
 • NOC kostelů 24.5. 2019 – přišlo o něco méně lidí, nejvíce na koncert; pohoštění na faře OK; povídání o komunitním centru; restaurátoři – prohlídka kostela s historií, koncert Mecovi, požehnání. Pořadatelská služba. Nápad odjinud: svědectví víry. Holetín – 17. zpívání z Hosany,17.30- Májová, 18.00-19.00 – otevřený kostel k prohlídce
  Program: Mše, koncert na opravených varhanách, Přednáška o opravě varhan- Pešava, koncert Mecovi …
 • Farní pouť v květnu – Malé Svatoňovice – 18. 5.
 • Farní den – 9. 6. – na zakončení stavby a otevření Komunitního centra, pozvat zástupce biskupství
 • Nové volby do Pastorační rady – po letech služby možnost obměny, nové úkoly s otevřením Komunitního centra, generační výměna. Termín, přípravné kroky: proběhne po návratu P.Linharta

4. Kalendář akcí:

 • Duchovní obnovy -ženy Rokole, muži  – zkusíme opět Číhošť
 • 17. 2. – Svátost nemocných
 • Boží Tělo v neděli 23.6. – průvod – oltáře v obci – Oldřetice – pod márnicí – J. Novotný, Raná – U Kina – V. Pavliš, Mrákotín – u fary – Adámkovi, Kladno – u Malinu – Božkovi. Hudba – Adámek Dominik
 • Farní tábor … Hledá se místo

5. Další podněty:

Délka adorace – osvěta v ohláškách

 

Zapsal: Petr Sodomka