Ohlášky na 2. neděli v mezidobí 20. 1. 2019

 • Mše svaté: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h.

 • Děkuji všem, kdo pomohli připravit ekumenickou bohoslužbu.

 • Pastorační rada farnosti se sešla 13.1. Zápis je na vývěsce, hlavní body: příprava plánovaných akcí, seznámení s materiály z biskupství, farní pouť snad Malé Svatoňovice, Farní den 9.6. spolu s otevřením Komunitního centra, délka adorace – každý si může zvolit při adoraci na 1. pátek, jak dlouho chce adorovat, nikdo tam nemusí být celou dobu.

 • Zájemci o žehnání domů ať se zapíší na stolečku v kostele.

 • Zveme na přednášku „Biskup Josef Doubrava (1852-1921), jeho podíl na výchově kněží v Čechách a vztah k nové Československé republice. Úvahy o sekularizaci a české religiozitě“ od Dr. Tomáše W. Pavlíčka (MÚA AV ČR, v. v. i.) v neděli 27.1.2019 v kině Raná od 15 h.
  Plakátky k vyvěšení na stolečku.

 • Příprava dětí na 1. sv. přijímání začne od března. Rodiče, promluvte si o tom se svými dětmi, které ještě nechodí.

 • Lyžařské výlety pro děti o jarních prázdninách 5. a 6.2.2019 (ÚT-ST). Přihlášky dostanou děti v náboženství.

 • Duchovní obnovy: Obnova pro ženy v Rokoli 8. – 10.2.2019. Obnova pro muže ještě není stanovena.

 • Od pondělí do pátku budu mít dovolenou, zastupuje P.Petr Vtípil. Náboženství, které učím, je zrušeno.

 • O čem píše Katolický týdeník: Panamské Jezulátko přivítalo Čechy; Téma: Jan Palach; Pohled na potraty se mění; Karmelitky staví nový klášter; Doma: Podaná ruka školákům.