Zápis z pastorační rady farnosti Raná ze dne 9. 9. 2018

Přítomní: P. Ondřej Matula, J. Kyncl, P. Sodomka, E. Brožková, J. Adámek, A. Doležalová, V. Pavliš

 

 1. Modlitba.
 2. Ohlédnutí za uplynulým obdobím:
 • NOC kostelů – přišlo o něco méně lidí, nejvíce na koncert; pohoštění na faře OK; povídání o komunitním centru; restaurátoři – prohlídka kostela s historií, koncert Mecovi, požehnání. Pořadatelská služba.
  • Holetín – 17. zpívání z Hosany,17.30- Májová, 18.00-19.00 – otevřený kostel k prohlídce
  • Budeme pokračovat
 • Farní den – Akcí bylo dostatek, farní den až na jaře
 • Komunitní centrum – žádost o dotaci schválena v první instanci, čekáme na konečné schválení (je přislíbena). Začátek stavby říjen 2018.
  • Potřeba přípravné práce – vyklidit stodolu.        
 • Oprava varhan – probíhá realizace Josef Pešava od srpna, získali jsme dotaci 50 tis. z Pardubického kraje. Brigáda proběhla.
  • Dokončení opravy do poloviny října
 • Adorace – ve středu chodí málo lidí. Proběhla první adorace podle nového: Po mši sv. litanie, požehnání, 19:30 adorace s písněmi a čteními, tichá adorace a potom požehnání v 21.00
  • Účast hojná – bude se pokračovat
 • Farní pouť – Neratov – Častolovice – 19.5. účast 55 lidí (odhlásilo se skoro 20!).
  • spokojenost
 • Diecézní setkání ministrantů 2.6. Litomyšl, 8 kluků
  •  spokojenost
 • Boží Tělo v neděli 3. 6. – průvod – oltáře v obci – Oldřetice – pod márnicí – J. Novotný, Raná – U Kina – V. Pavliš, Mrákotín – u fary – Adámkovi, Kladno – u Malinu – Božkovi. Hudba – Adámek Dominik
  • Potřeba zakoupit přenosné ozvučení
 • Pouť sv. Jakub 29. 7. 30 – Raná, 11.00 – pouť Oldřetice
 • Tábor Havlíčkova Borová termín 22. – 28.7. Jelo 25 dětí, 10 vedoucích, 2 kuchařky a kněz.
  – pořádku, byli mše i zpověď.
 • Potravinová banka – pravidelně pomáháme 6 rodinám, farní akce, jednorázově.

3. Nové body k jednání:

 • Svatováclavský ples 22.9.– co je ještě potřeba?
  • skupina- Akcent
  • předtančení – mládež a country
  • úklid a příprava ve čtvrtek od 17.00 – 20. 9.
  • květinová výzdoba v pátek v 17.00 – 21. 9.
 • Náboženství letos bez Terezky. Začíná tento týden, 9 skupinek, převážně na školách. Dobrá spolupráce.
 • Kaplanka připravena pro návštěvy až 3 lidí, jen v létě.
 • Loutkohraní – ze školy ve Žďárci se přesune na faru. 10 dětí, dva dospělí. Letos hráli zde v Rané, v Kutné Hoře a v Chrudimi. Požadavek ze Skutče a Žďárce. Příprava nové pohádky o toleranci k hendikepovaným.
 • Zájmové vzdělávání dospělých – první přednáška dr. Pavlíka „Historie kostelů chrudimska“ Co dál?
  • konec zimy (únor – březen) – 1-2 přednášky
 • Návrh od farníka: mše v pátek v zimě od 17:30 h.
  – zůstává 18.00

4. Kalendář akcí:

 • Kněžské svěcení Petra Vtípila z Krouny 22.9. – pojede autobus, za týden primice.
 • 10. výročí 100 let republiky v Rané – 16.00 u pomníku,
  –  28. 10. Nedělní mše za vlast – hymna na závěr
 • Vánoce – zpívání u jesliček na Štěpána – středa 26. 12. 2018 15.00 – oslovit hudebníky
 • Silvestr je v pondělí – mše v 16.00
 • Slavnost všech svatých a dušičky:
           1. 11. 16.00 – Holetín + hřbitov, 18.00 – Raná
           2. 11. 18.00 – Raná + hřbitov

28.10. Holetín 8.00 – posvícení

21.10 Kladno 8.00 – posvícení

 • Duchovní obnovy -ženy Slavoňov ? Rokole?, muži  –

 23.3. – Věda, víra, skauting

 

Zapsal: Petr Sodomka