Rozvrh hodin Křesťanské výchovy ve farnostech Skuteč, Předhradí a Raná ve šk. roce 2018/19

Stáhnout rozvrh ve formátu PDF.

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Gymnázium

7:00 – 7:45 h (MP)

ZŠ Žďárec

14:00 –14:45 h

1. – 5. tř. (OM)

ZŠ Smetanova

14:00 – 14:45 h

1. – 2. tř. (OM)

ZŠ Smetanova

13:30 – 14:15 h

3. – 5. tř. (OM)

ZŠ Prosetín

12:15 – 13:00 h

1. – 5. tř. (OM)

    Fara Skuteč

15:10 – 15:55 h

6. – 9. tř. (JL)

Od 14:00 h otevřená fara.

ZŠ Prosetín

13:15 – 14:00 h

6. – 9. tř. (OM)

     
        Fara Raná

14:30 – 15:00 h

1. – 3. tř.

15:00 – 15:30 h

6. – 9. tř. (OM)

Vyučující: P.Ondřej Matula (OM), P.Jan Linhart (JL), Bc. Markéta Požárová (MP).
Pomůcky: děti si vezmou psací potřeby a přezůvky. Ostatní zajišťuje farnost. Začátek výuky 11.9., v Prosetíně 21.9.
Předávání dětí: Vyučující si převezmou děti z prvního stupně v družině a po výuce je zase předají zpět, pokud není domluveno jinak. Ve čtvrtek ve Skutči bude vyučující vyzvedávat děti v jídelně.
Přihlašování: nové přihlášky podle GDPR jsou k dispozici v kostele a na webových stránkách farností Skuteč a Raná.
Více informací: P.Ondřej Matula, tel. 732 536 873.