Ohlášky – 32. neděle v mezidobí 12. 11. 2023

• Mše sv.:

v pátek v 18 h,

v neděli v 9:30 h. pro děti s loutkovým kázáním. Ministrantská schůzka.


• Komunitní centrum P.F.X.Mimry:

přednáška o Malajsii s P. Janem Linhartem 13.11. v 17 h. Připravuje se výstava modelů aut a po ní výstava křížů. Můžete se připojit.


• Příští neděli Tichá sbírka na opravy.

Na katolická média bude 26.11.


• Oprava poslední části ohradní zdi u kostela stála 103 700 Kč je hotova. Máme schválenou dotaci Pardubického kraje 80 tis. Kč.
• Pro mládež:

Spolčo v sobotu 18.11. v 18 h na faře. Diecézní setkání v sobotu 25.11. v Hradci Králové, pojede autobus z Hlinska přes Ranou a Skuteč.


• Adventní koncert v kostele bude 9.12. od 15 h. Vystoupí děti ze ZŠ Raná a Sbor z Bítovan.


• Duchovní obnovy:

pro muže v Želivi 16. – 18.2.2024,

pro ženy v Rokoli 1. – 3.3.


• Katolický týdeník: Aby zavládl mír ve Svaté zemi; Téma: Synoda; Perspektivy: Poučit se z chyb minulosti; rozhovor s botanikem Janem Květem; Doma: Svatý Martin.