Ohlášky – 33. neděle v mezidobí 19. 11. 2023

• Mše sv.: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h.
• Týden modliteb za mládež – pomodlíme se modlitbu, co máte na lavicích.
• Příští neděli se sejde Pastorační rada farnosti v 19 h na faře. Podněty k jednání můžete posílat do čtvrtka.
• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: Připravuje se další program.
• Dnes Tichá sbírka na opravy. Příští neděli na katolická média.
• Oprava poslední části ohradní zdi u kostela stála 103 700 Kč je hotova. Máme schválenou dotaci Pardubického kraje 80 tis. Kč.
• Diecézní setkání mládeže v sobotu 25.11. v Hradci Králové, pojede autobus z Hlinska přes Ranou, odjezd v 7:30 h z křižovatky.
• Adventní koncert v kostele bude 9.12. od 15 h. Vystoupí děti ze ZŠ Raná a Sbor z Bítovan.
• Duchovní obnovy: pro muže v Želivi 16. – 18.2.2024, pro ženy v Rokoli 1. – 3.3.
• Katolický týdeník: Křišťálová noc stále varuje; Téma: Varhanní velmoc; Perspektivy: Výchova k vůdcovství; rozhovor s matematikem Johnem Lennoxem; Doma: Intimita.