Ohlášky – 31. neděle v mezidobí 5. 11. 2023


• Mše sv.:

ve čtvrtek v 9:30 h vikariátní setkání kněží,

v pátek v 18 h,

v neděli v 9:30 h.


• Dnešní sbírka na pojištění budov. Sbírka na misie vynesla 7512 Kč, Tichá na opravy 7809 Kč. Pán Bůh zaplať!
• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: přednáška o Malajsii s P. Janem Linhartem 13.11. v 17 h. Připravuje se výstava modelů aut a po ní výstava křížů. Můžete se připojit.
• Oprava poslední části ohradní zdi u kostela stála 103 700 Kč je hotova. Máme schválenou dotaci Pardubického kraje 80 tis. Kč.
• Duchovní obnovy: pro muže v Želivi 16. – 18.2.2024, pro ženy v Rokoli v jednání.
• Katolický týdeník: Být církví blíže lidem; Téma: Nový život klášterů; Perspektivy: Láska je vroucím srdcem církve; rozhovor s podnikatelem Janem Školníkem; Doma: Dezinformace.