Ohlášky – slavnost Seslán Ducha Svatého 28. 5. 2023

• Mše sv.: v pátek v 18 h, v neděli v 8 h v Holetíně a v Prosetíně v 8 h pouť, v 9:30 h Raná 1. sv. přijímání.
• Dnes sbírka na pastoraci diecéze.
• Děkuji za posekání trávy 6 mužům.
• V Potravinové bance nám přebývají potřeby na zavařování, můžete si je rozebrat v předsíni kostela.
• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: zveme na Besedu o sociálních službách v pondělí 5.6. od 16 h.
• NOC kostelů 2. června – otevřeme farní kostel i kapli v Holetíně, kdo můžete přijít pomoci, budu rád. Program na vývěskách. Plakátky do vývěsek nebo malé do ruky si můžete vzít na stolečku.
• Biřmování 18.6. od 14 h: prosím, kdo můžete napečte koláče nebo přineste zavařené okurky.
• Farní tábor se letos uskuteční od 23. do 29.7. v Liberku, přihlášky ke stažení na webu nebo vytištěné v kostele.
• Katolický týdeník: Blíží se Noc kostelů; Téma: 30 let plzeňské diecéze; Perspektivy: Jsme společenstvím důvěry; rozhovor s rabínem Abrahamem Skorkou; Doma: Cizinci ve farnosti.