Ohlášky – slavnost Nejsvětější Trojice 4. 6. 2023

• Mše sv.: v pátek v 18 h, v neděli v 9:00 h Boží Tělo s průvodem.
• Děkuji za NOC kostelů všem organizátorům a pomocníkům! Zaznamenali jsme celkem 193 vstupů na naše programy.
• Sbírky: na Pronásledované křesťany jsme vybrali 7 517 Kč, na Pastoraci diecéze 4 963 Kč, Tichá 7 916 Kč. Pán Bůh zaplať! Příští neděli bude opět TICHÁ sbírka na opravy.
• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: zveme na Besedu o sociálních službách v pondělí 5.6. od 16 h.
• Příští neděli 11.6. jsme zváni do Evangelického kostela na bohoslužbu ke 150 výročí kostela, začátek v 10:30 h.
• Výuka náboženství bude ukončena 15. a 16.6.
• Biřmování 18.6. od 14 h: prosím, kdo můžete napečte koláče nebo přineste zavařené okurky.
• Katolický týdeník: Noví kněží do služby; Téma: Novokněží; Perspektivy: Bohatství, jež se stalo prokletím; rozhovor s Mons. Tomášem Halíkem; Doma: Sourozenci.