Ohlášky – slavnost Nanebevstoupení Páně 21. 5. 2023

• Mše sv.: v pátek v 18 h s májovou, v sobotu v 10:30 pohřeb +Ludmila Kynclová z Vojtěchova, v neděli v 9:30 h Raná, ve 14 h Žďárec.
• Májové pobožnosti také v Oldřeticích každé úterý, čtvrtek a neděle v 18 h.
• Dnes TICHÁ sbírka. Příští neděli sbírka na pastoraci diecéze.
• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: připravuje se další program.
• NOC kostelů 2. června – otevřeme farní kostel i kapli v Holetíně, kdo můžete přijít pomoci, budu rád.
• Farní tábor se letos uskuteční od 23. do 29.7. v Liberku, přihlášky ke stažení na webu nebo vytištěné v kostele.
• Katolický týdeník: Zelenskyj u papeže; Téma: Nové komunity; Perspektivy: Velikonoce ještě neskončily; rozhovor s Michaelou Vidlákovou přeživší Terezín; Doma: Sousedé.