Ohlášky – 6. neděle velikonoční 14. 5. 2023

• Mše sv.: v pátek v 18 h s májovou, v neděli v 9:30 h z Nanebevstoupení Páně, pro děti s loutkovým kázáním.
• Dnes sbírka na pronásledované křesťany. Příští neděli TICHÁ sbírka. Minulý měsíc jsme vybrali na Boží hrob 649 Kč, na Kněžský seminář 5 451 Kč a při Tiché sbírce 10 784 Kč. Pán Bůh zaplať!
• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: v pondělí 15.5. v 16:30 h ZŠ Raná má program ke Dni matek.
• NOC kostelů 2. června – otevřeme farní kostel i kapli v Holetíně, kdo můžete přijít pomoci, budu rád.
• Farní tábor se letos uskuteční od 23. do 29.7. v Liberku, přihlášky ke stažení na webu nebo vytištěné v kostele.
• Katolický týdeník: Karel III korunován, aby sloužil; Téma: Víra a roboti; Perspektivy: Znovu objevit evropskou duši; rozhovor s manžely Školoudovými; Doma: Když dítě nechce ven.