Ohlášky – 5. neděle velikonoční 7. 5. 2023

• Mše sv.: v pátek v 18 h s májovou, v neděli v 8 h v Kladně, v 9:30 h Raná.
• Děkuji 11 farníkům, kteří posekali trávu kolem kostela. Děkuji také několika dalším, kteří zasadili stromky v lese.
• Poutní zájezd farnosti na Vranov u Brna a do Brna – Kohoutovic v sobotu 13.5. Odjezd v 7 h, vybírat se bude 300 na cestu, děti 150, oběd stojí 160 Kč, děti 100. Návrat v 19 h. Autobus je již plný. Program: příjezd na Vranov v 9 h, mše v 10 h v kostele, oběd ve 12 h. Možnost procházek, nákupu knih a upomínkových předmětů. Ve 14 h odjezd do Brna – Kohoutovic, pobožnost v kapli Svaté Rodiny, občerstvení ve farním domečku, odjezd mezi 16 a 17 h.
• Příští neděli sbírka na pronásledované křesťany.
• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: připravuje se další program.
• Farní tábor se letos uskuteční od 23. do 29.7. v Liberku, přihlášky ke stažení na webu nebo vytištěné v kostele.
• Zakoupili jsme na faru nový stolní fotbálek pro děti a zájemce. Starý se rozpadl.
• Katolický týdeník: Otevřít druhým dveře; Téma: Hledání Boha; Perspektivy: Promýšlet svou dobu; rozhovor s Annou Maclovou; Doma: Rodinná politika.