Ohlášky – 30. neděle v mezidobí 23. 10. 2022

 • Mše sv.: v pátek v 18 h, v neděli v 8 h Holetín posvícení, v 9:30 h Raná. Dušičkové bohoslužby 1.11. Raná v 18 h + hřbitov, 2.11. v 16 h Holetín + hřbitov.
 • Růžencový měsíc říjen – obnovme společnou modlitbu v rodinách i v kostele!
 • Dnes sbírka na misie.
 • Zpovídán před dušičkami bude v pátek 28.10. od 16 do 18 h (kostel a fara). Ve Skutči v neděli 30.10. od 15 do 18 h na faře.
 • Brigáda na listí kolem kostela– ve středu od 16 h.
 • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: další setkání seniorů v pondělí 31.10. od 16 h – téma: Módní salon Podolská.
 • Výstavu Betlémů z našich rodin bychom rádi uspořádali začátkem prosince. Prosím, nabídněte!
 • Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: ubytování pro uprchlíci je volné. Výuka češtiny v úterý a čtvrtek pokračuje (jezdí sem i z Hlinska).
 • Křesťanská kavárna Skuteč. Zveme na 4 večery na gymnáziu ve Skutči, s občerstvením, přednáškou a diskusí nad tématy Bůh, víra, církev atd. Pozvěte své známé, které by to mohlo zajímat. Příště 23.10. v 17 h.
 • Duchovní obnovy 2023: pro ženy v Rokoli 17. – 19.2. pro muže v jednání.
 • Farní ples skončil se ziskem 7 352 Kč. Bude použito na akce s dětmi ve farnosti.
 • Katolický týdeník: Nebojujte, jednejte;Téma: Misie dnes; Perspektivy: 60 let od II. Vatikánského koncilu; rozhovor s klimatologem Radimem Tolaszem; Doma: Výherci Velké letní soutěže.