Ohlášky – 29. neděle v mezidobí 16. 10. 2022

  • Mše sv.: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h Raná v 11 h Oldřetice posvícení.
  • Růžencový měsíc říjen – obnovme společnou modlitbu v rodinách i v kostele!
  • Dnes Tichá sbírka. Příští neděli na misie.
  • Zpovídán před dušičkami bude v pátek 28.10. od 16 do 18 h.
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: další setkání seniorů v pondělí 31.10. od 16 h – téma: Módní salon Podolská.
  • Výstavu Betlémů z našich rodin bychom rádi uspořádali začátkem prosince. Prosím, nabídněte!
  • Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: ubytování pro uprchlíci je volné. Výuka češtiny v úterý a čtvrtek pokračuje (jezdí sem i z Hlinska).
  • Křesťanská kavárna Skuteč. Zveme na 4 večery na gymnáziu ve Skutči, s občerstvením, přednáškou a diskusí nad tématy Bůh, víra, církev atd. Pozvěte své známé, které by to mohlo zajímat. Příště 23.10. v 17 h.
  • Duchovní obnovy 2023: pro ženy v Rokoli 17. – 19.2. pro muže v jednání.
  • Katolický týdeník: Synoda jako plod koncilu;Téma: Paliativní péče; Perspektivy: Když přicházejí fašisté; rozhovor s profesorkou Jitkou Chaloupkovou; Doma: Péče o duši.