Ohlášky – 28. neděle v mezidobí 9. 10. 2022

  • Mše sv.: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h pro děti s loutkovým . V sobotu ve 14 h křest Teodor Novotný.
  • Růžencový měsíc říjen – obnovme společnou modlitbu v rodinách i v kostele!
  • Příští neděli Tichá sbírka.
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: v pondělí 10.10. v 18 h beseda o Kubě s P.Janem Linhartem.
  • Výstavu Betlémů z našich rodin bychom rádi uspořádali začátkem prosince. Prosím, nabídněte!
  • Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: ubytování pro uprchlíci je volné. Výuka češtiny v úterý a čtvrtek pokračuje (jezdí sem i z Hlinska).
  • Křesťanská kavárna Skuteč. Zveme na 4 večery na gymnáziu ve Skutči, s občerstvením, přednáškou a diskusí nad tématy Bůh, víra, církev atd. Pozvěte své známé, které by to mohlo zajímat. Začínáme 9.10. v 17 h.
  • Katolický týdeník: Papež apeluje na Putina;Téma: Křivda; Perspektivy: Časy se mění a normy taky; rozhovor s P.Vojtěchem Koukalem; Doma: Duchovní péče o vysokoškoláky.