Ohlášky – 27. neděle v mezidobí 2.10.2022

  • Mše sv.: v pátek v 18 h s adorací, v neděli v 9:30 h Dožínky. Příští neděli můžete přinést vzorek výpěstků ze svých zahrad a polí, abychom poděkovali Bohu.
  • Růžencový měsíc říjen – obnovme společnou modlitbu v rodinách i v kostele!
  • Tichá sbírka vynesla 7 631 Kč, na církevní školství 5 309Kč. Pán Bůh zaplať!
  • Děkuji všem za pomoc při Svatováclavském plese i  všem dárcům!
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: 10.10. beseda o Kubě s P.Janem Linhartem.
  • Výstavu Betlémů z našich rodin bychom rádi uspořádali začátkem prosince. Prosím, nabídněte!
  • Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: ubytování  pro uprchlíci je volné. Výuka češtiny v úterý a čtvrtek pokračuje (jezdí sem i z Hlinska).
  • Křesťanská kavárna Skuteč. Zveme na 4 večery na gymnáziu ve Skutči, s občerstvením, přednáškou a diskusí nad tématy Bůh, víra, církev atd. Pozvěte své známé, které by to mohlo zajímat. Začínáme 9.10. v 17 h.
  • Katolický týdeník: Žít evangelium v ekonomice;Téma: Synodální proces; Perspektivy: Církev v době velkých změn; rozhovor s psychologem Jaroslavem Špácem; Doma: Ekovýchova.