Ohlášky – 31. neděle v mezidobí 30. 10. 2022

 • Mše sv.:. Dušičkové bohoslužby 1.11. Raná v 18 h + hřbitov, 2.11. v 16 h Holetín + hřbitov. V pátek v 18 h s adorací, v sobotu ve 14:30 h oslava 50, v neděli v 9:30 h Raná. V Holetíně příští neděli již nebude.
 • Plnomocné odpustky pro duše zemřelých můžeme získat 1. a 2.11. v kostele – Věřím v Boha, Otčenáš a na úmysl sv. otce, od 1. do 8.11. plus některý den před i po tom termínu pomodlit se za zemřelé na hřbitově a základní požadavky: zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce.
 • Sbírka na misie vynesla 4 245 Kč a Tichá sbírka 8 625 Kč. Pán Bůh zaplať!
 • Zpovídán před dušičkami ve Skutči v neděli 30.10. od 16 do 18 h na faře.
 • Děkuji za brigádu na listí kolem kostela všem 10 včetně dětí.
 • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: setkání seniorů v pondělí 31.10. od 16 h – téma: Módní salon Podolská.
 • Výstavu Betlémů z našich rodin bychom rádi uspořádali začátkem prosince. Prosím, nabídněte!
 • Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: ubytování pro uprchlíci je volné. Výuka češtiny v úterý a čtvrtek pokračuje (jezdí sem i z Hlinska).
 • Křesťanská kavárna Skuteč. Zveme na 4 večery na gymnáziu ve Skutči, s občerstvením, přednáškou a diskusí nad tématy Bůh, víra, církev atd. Pozvěte své známé, které by to mohlo zajímat. Příště 6.11. v 17 h.
 • Duchovní obnovy 2023: pro ženy v Rokoli 17. – 19.2. pro muže v jednání.
 • Pastorační rada farnosti se sejde v neděli 13.11. v 19 h.
 • Katolický týdeník: Svátek všech přímluvců;Téma: Hřbitov místo naděje; Perspektivy: Smrt a její otazníky; rozhovor s Pavlem Cajzlem; Doma: Setřít slzu z očí.