Ohlášky – 25. neděle v mezidobí 18. 9. 2022

• Mše sv.: v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h.
• Dnes TICHÁ sbírka. Příští neděli sbírka na církevní školství.
• Výuka náboženství začala. Rozvrh je na vývěsce. Přihlášky na stolečku nebo stáhnout z farních stránek.
• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: 10.10. beseda o Kubě s P.Janem Linhartem.
• Výstavu Betlémů z našich rodin bychom rádi uspořádali začátkem prosince. Prosím, nabídněte!
• Ples 1.10. se blíží, prosím o věcné dary. Plakátky kdo můžete vezměte si na stolečku a vyvěste v obcích a firmách. Pozvěte své známé!
• Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: ubytování pro uprchlíci je volné. Výuka češtiny v úterý a čtvrtek pokračuje (jezdí sem i z Hlinska).
• Křesťanská kavárna Skuteč. Zveme na 4 večery na gymnáziu ve Skutči, s občerstvením, přednáškou a diskusí nad tématy Bůh, víra, církev atd. Pozvěte své známé, které by to mohlo zajímat. Začínáme 9.10. v 17 h.
• V pátek a sobotu nás čekají Volby do zastupitelstev obcí. Prosím, jděte volit! Dejte hlas především těm, kdo se již osvědčili ve své službě obci, jsou známi poctivým životem a kandidují ne pro svou slávu, moc a peníze, ale pro blaho občanů!
• Katolický týdeník: Křesťanská služba Alžběty II.; Téma: Péče o obec; Perspektivy: Jak meditovat ve shonu; rozhovor s právničkou Helenou Lukianovou; Doma: S rodinou na kole