Ohlášky – 24. neděle v mezidobí 11. 9. 2022

• Mše sv.: ve středu v 18 h s adorací za Ukrajinu, v pátek v 18 h, v neděli v 9:30 h pro děti s loutkovým kázáním. Ministrantská schůzka.


• Příští neděli TICHÁ sbírka.


• Výuka náboženství začne od 15.9. Rozvrh se upřesňuje se školami. Přihlášky na stolečku nebo stáhnout z farních stránek.


• Děkuji všem, kdo připravovali Farní den! Děkuji zvláště Malečské zemědělské za darované maso na gril a Obci Mrákotín za zapůjčení zařízení.


• Za kostelem bylo upraveno nové splachovací WC. Děkuji mužům, kteří na tom pracovali zdarma. Materiál stál 7298 Kč. Ještě budeme řešit zateplení a detaily.


• Komunitní centrum P.F.X.Mimry: 10.10. beseda o Kubě s P.Janem Linhartem.


• Výstavu Betlémů z našich rodin bychom rádi uspořádali začátkem prosince. Prosím, nabídněte!


• Ples 1.10. se blíží, prosím o věcné dary.


• Příprava biřmovanců začne ve Skutči v neděli 11.9. od 14 h. Z naší farnosti je přihlášeno 15 mladých.


• Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: ubytování pro uprchlíci je volné. Výuka češtiny v úterý a čtvrtek bude pokračovat (jezdí sem i z Hlinska).


• Katolický týdeník: Církevní školy zahájily výuku; Téma: Duchovní nestřídmost; Perspektivy: Jak dnes svědčit o víře; rozhovor s restaurátorkou Vanesou Trostovou; Doma: Kroužky pro děti.