Ohlášky – 26. neděle v mezidobí 25. 9. 2022

  • Mše sv.: ve středu sv. Václava v 18 h, v pátek v 18 h, v sobotu ve 13:30 jubileum J.Novotný a ve 14:30 křest Natálie Juklová, v neděli v 9:30 h.
  • Dnes sbírka na církevní školství.
  • Výuka náboženství začala. Rozvrh je na vývěsce. Přihlášky na stolečku nebo stáhnout z farních stránek.
  • Svatováclavský ples v sobotu 1.10. od 20 h, prosím o věcné dary. Plakátky kdo můžete vezměte si na stolečku a vyvěste v obcích a firmách. Pozvěte své známé!
  • Vychází Zpravodaj farností, můžete si ho vzít na stolečku. Děkuji všem přispěvovatelům i redakci!
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: 10.10. beseda o Kubě s P.Janem Linhartem.
  • Výstavu Betlémů z našich rodin bychom rádi uspořádali začátkem prosince. Prosím, nabídněte!
  • Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: ubytování  pro uprchlíci je volné. Výuka češtiny v úterý a čtvrtek pokračuje (jezdí sem i z Hlinska).
  • Křesťanská kavárna Skuteč. Zveme na 4 večery na gymnáziu ve Skutči, s občerstvením, přednáškou a diskusí nad tématy Bůh, víra, církev atd. Pozvěte své známé, které by to mohlo zajímat. Začínáme 9.10. v 17 h.
  • Katolický týdeník: Posvátno se nesmí opírat o moc;Téma: Víno jako dar; Perspektivy: Otevřít oči v úžasu; rozhovor s manžely Tichými; Doma: S dětmi o Ježíši.