Ohlášky – neděle Těla a Krve Páně 19. 6. 2022

  • Mše sv.: v pátek v 18 h, v neděli v 8 h poutní v Holetíně, v  9:30 h Raná.
  • Ministrantská schůzka bude až příští neděli.
  • Mladí, vyzvedněte si přihlášku na přípravu k biřmování a vyplněnou odevzdejte v zákristii. Příprava začne v září. 
  • Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: v Komunitním centru nabízíme ubytování, výuku češtiny nabízíme v úterý a čtvrtek. 
  • Další dopis od našeho adoptivního syna Josepha Nadakattina na vývěsce.
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: další programy po prázdninách, např. 10.9. Farní den s cimbálovkou.
  • Sbírky: dnes TICHÁ na opravy. příští neděli na Charitu.
  • Prázdninové akce pro děti a mládež: Farní tábor 31.7. – 6.8., Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 9. – 14.8., Ministrantská kola 22. – 26.8. (přihlášky již jsou)
  • Katolický týdeník: Rekordní návštěva Noci kostelů; Téma: Dientzenhoferové; Perspektivy: Papež a jeho kardinálové; rozhovor s dramatikem Ivanem Vyskočilem; Doma: Vychovávat jako Don Bosko.