Ohlášky – neděle Nejsvětější Trojice 12. 6. 2022

  • Mše sv.: v pátek v 18 h, v sobotu ve 12 h svatba Drahoš – Pavlišová, v neděli v  9:30 h dětská s loutkovým kázáním a průvodem Božího Těla kolem kostela.
  • Tento týden končí výuka náboženství.
  • Mladí, vyzvedněte si přihlášku na přípravu k biřmování a vyplněnou odevzdejte v zákristii. Příprava začne v září. 
  • Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: v Komunitním centru nabízíme ubytování, výuku češtiny nabízíme v úterý a čtvrtek. 
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: výlet pro seniory v pondělí 13.6., odjezd v 9 h. Výstava andělů 12.6. do 16 h. 
  • Sbírky: příští neděli TICHÁ na opravy.
  • Děkuji všem, kdo připravil i program a pomohli s výzdobou na NOC kostelů. Děkuji také L.Adámkové a jejímu týmu za přípravu výstavy andělů v KC.

Děkuji všem brigádníkům za sekání trávy kolem kostela.

  • Prázdninové akce pro děti a mládež: Farní tábor 31.7. – 6.8., Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 9. – 14.8., Ministrantská kola 22. – 26.8. (přihlášky již jsou)
  • Katolický týdeník: Premiér Fiala u papeže; Téma: Heydrichiáda; Perspektivy: biskup Josef Hlouch; rozhovor s politoložkou Joannou Kulskou; Doma: Matka kněze.