Ohlášky – neděle Seslání Ducha svatého 5. 6. 2022

  • Mše sv.: v pátek v 18 h, v neděli v  9:30 h s 1. svatým přijímáním.
  • Mladí, vyzvedněte si přihlášku na přípravu k biřmování a vyplněnou odevzdejte v zákristii. Příprava začne v září. 
  • Pomoc uprchlíkům z Ukrajiny: v Komunitním centru nabízíme ubytování, výuku češtiny nabízíme v úterý a čtvrtek. 
  • Komunitní centrum P.F.X.Mimry: výlet pro seniory 13.6., přihlašujte se v kostele. Výstava andělů 10. – 12.6.. V pondělí 6.6. v 17 h Beseda o sociálních službách na Hlinecku.
  • Sbírky: dnes je sbírka na pastoraci diecéze.
  • NOC kostelů 10.6.: program na vývěsce, plakátky si můžete vzít k vyvěšení na stolečku, stejně i letáčky do ruky A5.
  • Prázdninové akce pro děti a mládež: Farní tábor 31.7. – 6.8., Celostátní setkání mládeže v Hradci Králové 9. – 14.8., Ministrantská kola 22. – 26.8. (přihlášky již jsou)
  • Katolický týdeník: Pavel Konzbul v čele brněnské diecéze; Téma: Novokněží; Perspektivy: O odporu proti tyranům; rozhovor s Jiřím Hebronem; Doma: Biřmování.